Xelion 7 update 4 (2020-12-01)

Xelion 7 update 4 (2020-12-01)

Patch 1 (2020-12-18)
• Opgelost: Wachtstandmuziek werd niet meer afgespeeld wanneer gesprek in de wacht werd gezet met de
webstart softphone (softphone welke wordt geïnstalleerd vanaf de server webpagina, bijvoorbeeld
https://voip.xelion.nl%29./
• Opgelost: Meerdere API requests bleven hangen wanneer gebruikt wordt gemaakt van OpenId of Exchange. Dit
omvatte vooral API request voor https-provisioning/WhatsApp/Zapappi/Exchange/OpenId.
• Opgelost: OpenId login werkte niet correct wanneer er in de Azure tenant geen adresgegevens beschikbaar zijn.

Versie 7.4

Deze update kan toegepast worden op alle Xelion 7 systemen (met of zonder patches) en kan geïnstalleerd worden met de update file xcc7_update4.dat. Bij het starten van de update worden alle gesprekken verbroken. Na het uitvoeren van de update moet de softphone opnieuw opgestart worden.

 • Compatible met Xelion 7 Android App (versie 1.1.2 build 180 wordt uitgebracht).
 • Compatible met Xelion 7 iOS App (versie 7.4 wordt uitgebracht).
 • Compatible met Xelion 7 Windows 10 App (versie 7.4 wordt uitgebracht).
 • Bekijk de API change log in de API documentatie voor alle API aanpassingen (https://partner.xelion.nl/files/public/user-guide/changelog.html).
 • Nieuw Java certificaat voor het starten van de softphone, deze dient te worden vertrouwd bij het starten van de softphone via webstart.
 • Nieuw iOS certificaat voor push berichten (oude iOS certificaat is geldig tot maart 2021 en de nieuwe is geldig tot november 2021).
 • CentOS Security updates voor APR, Curl, glibc, httpd Tomcat en OpenSSL.
 • Bijgewerkte SSL-security configuratie waarmee onder ander TLS 1.0 en 1.1 wordt uitgeschakeld, vanaf nu kan alleen TLS 1.2 worden gebruikt.
 • Voor Jabra headsets is een SDK-update uitgevoerd.
 • Automatische updates toegevoegd voor Xelion. Hiermee kan Xelion geconfigureerd worden om de laatste update automatisch te installeren op een bepaald tijdsstip. Ook wordt de beheerder gewaarschuwd wanneer er een nieuwe update beschikbaar is. Onder beheer -> server instellingen en trunks -> update (alleen master tenant) kunnen de automatische updates worden geconfigureerd.
 • Er zijn verschillende aanpassingen gedaan binnen de Chat module:
  • Chat berichten bevatten nu thumbnails voor plaatjes, pdf en video’s.
  • Chat berichten kunnen worden doorgestuurd naar een andere gebruiker of chat groep.
  • Inkomende chat berichten kunnen worden beantwoord, zo kan er op een specifiek bericht worden gereageerd.
  • Chat concept berichten werken nu ook voor de Android, iOS en Windows app. Chat concept slaat het concept bericht op voordat het verstuurd wordt.  Als de gebruiker later terugkeert naar de chat zal de tekst nog beschikbaar zijn
  • Van verstuurde chat berichten wordt nu de status getoond (verstuurd, ontvangen, gelezen). Voor groep chats is deze functionaliteit niet aanwezig.
  • Wallboard entries voor chats zijn aangemaakt:
   • Totaalaantal chats binnen aansluiting (exclusief groep chats).
   • Aantal groep chats binnen de aansluiting.
   • Aantal chat sessies waarbinnen een chat is verstuurd.
   • Gemiddeld aantal chats per chat sessie.
  • Wanneer vanuit de Xelion Softphone startbar geen chat sessie wordt gevonden met de ingevoerde zoekterm wordt er niet direct een groep chat aangemaakt. Er wordt hierbij eerst om een bevestiging gevraagd om een groep chat aan te maken.
  • Opgelost: Wanneer een uitgaand WhatsApp bericht op een losse tenant een bijlage bevatte kon deze niet goed worden afgeleverd bij de WhatsApp gebruiker.
  • Opgelost: In de Xelion Softphone Client werd soms gemeld dat er een chat van jezelf binnen kwam.
  • Opgelost: Uitgaande chat werd gemarkeerd als gelezen wanneer in de Xelion Softphone een chatsessie opnieuw werd geopend.
 • Automatisch rapporten zijn verbeterd:
  • Voor Excel rapporten wordt er geen paginering meer gedaan, waardoor de resultaten op 1 lange lijst blijven.
  • Nieuw rapport gesprekken per gebruiker (FEA-004811).
  • Nieuw rapport chats per aansluiting. Deze toont de inkomende en uitgaande chats per aansluiting. De groep chats worden niet meegenomen.
  • Het rapport gesprekken per aansluiting toont nu informatie van inkomende gesprekken en uitgaande gesprekken in 1 overzicht (INC-019425).
  • Het email adres waarvan rapportages worden gestuurd dient nu altijd handmatig te worden ingevoerd, er kan dus niet meer worden gekozen voor een reeds bestaand email adres.
  • Kolom naar fallback is toegevoegd aan het rapport “Gesprekken per aansluiting”, deze toont of het gesprek is doorgevallen naar de fallback. Indien een gesprek is doorgevallen naar de fallback, wordt deze niet geteld als gemist (FEA-004917, FEA-004865).
  • Het rapport “Gesprekken overzicht” toont of een gesprek is doorverbonden of naar de fallback is gegaan.
  • Verschillende ongebruikte filters zijn onzichtbaar gemaakt voor verschillende automatische rapport templates.
  • Rapporten “gesprekken per aansluiting” en “Gesprekken per dag van de week” tonen geen gemist/fallback informatie wanneer er gefilterd wordt op beantwoorde gesprekken, telefoons of gebruikers.
  • Opgelost: SLA-rapport rinkeltijd werd niet goed berekend, waardoor waardes niet correct waren (INC-019159).
  • Opgelost: De rinkeltijd van een gesprek werd niet altijd correct verwerkt in verschillende automatische rapporten.
  • Opgelost: Naam van de aansluiting, tenant of gebruiker werd soms afgekapt in de verschillende automatische rapporten.
  • Opgelost: Het CSV-rapport gesprekken overzicht had soms een lege of page break regel, waardoor de CSV niet meer correct was (INC-019631).
  • Opgelost: In verschillende automatische rapporten werden de kolommen in het Nederlands weer gegeven terwijl de Xelion op een andere taal stond ingesteld (INC-018824).
 • Provisioning wijzigingen (beheer -> provisioning):
  • Er kan bij een provisioning configuratie een BLF-aansluiting worden geconfigureerd. Hiermee kan de gehele aansluiting worden gemonitord (rinkelen of in gesprek) en niet een los toestel. Smartphones die niet via SIP bellen worden niet gemonitord.
  • Bij het instellen van de line keys kan ervoor worden gekozen om een line key toe te voegen waarmee een Xelion account kan worden gekozen.
  • Provisioning templates kunnen geopend worden vanuit beheer -> provisioning. Het separate icon onder beheer -> provisioning templates wordt verwijderd.
  • Aantal ongebruikte velden in de provisioning template zijn weggehaald.
  • Controle toegevoegd om te voorkomen dat een MAC-adres 2 keer wordt gebruikt (INC-017192).
  • Wanneer de user status op niet storen wordt gezet, wordt niet storen niet geactiveerd bij het getwinde toestel zodat het toestel gebeld blijft worden bij een uitgaand twin gesprek.
  • Provisioning tab accounts toont de kolomnamen.
  • Eigen hostnaam kan worden aangepast onder de algemene provisioning instellingen.
  • Geavanceerde provisioning opties zijn nu ook in te stellen voor Panasonic toestellen.
  • Snom D335, D385, D735, D717 is aan de provisioning toegevoegd.
  • Voor Yealink toestellen kan de dagelijkse provisioning tijd worden ingesteld.
  • Onder algemene provisioning instellingen kan de inhoud van de Yealink Common Config worden geconfigureerd.
  • Opgelost: Standaard URL bij instellingen van een provisioning server voor Yealink, Htek, etc. werd niet correct getoond aan de beheerder.
  • Opgelost: MAC-adres kan verwijderd worden wanneer provisioning aan staat (INC-015150).
  • Opgelost: LDAP op Panasonic werkt niet (INC-019574).
 • Microsoft exchange integratie verbeteringen:
  • Bij het importeren van persoonlijke exchange contacten is het nu mogelijk om te kiezen of ze voor al de gebruikers in de tenant zichtbaar zijn of alleen voor de eigenaar.
  • Het Global Address Book (globale bedrijfscontacten) wordt geïmporteerd.
  • Opgelost: Wanneer een vergadering via Outlook werd geaccepteerd verscheen de afspraak meerdere keren in Xelion (INC-019670)
  • Opgelost: In bepaalde gevallen was de exchange status mapping niet zichtbaar.
 • Open Id login verbeteringen:
  • Open Id login via Microsoft is nu ook mogelijk met de Xelion Softphone (dit is alleen beschikbaar voor de softphone welke is gedownloaded van https://softphone.xelion.com .)
  • Open Id Connect gebruiker in Xelion wordt met Azure profiel verbonden om notificaties te ontvangen (updaten, inactief zetten, verwijderen).
  • Wanneer een mobiel nummer voor de gebruiker in Azure staat, wordt deze direct als cloud provisioning nummer verwerkt.
  • Azure “admin consent” voor Xelion geven is nu vanuit de beheerder GUI mogelijk, in plaats van alleen via Azure portaal
  • Azure profiel adresgegevens en dienstverbanden worden in Xelion geïmporteerd.
  • Opgelost: Importeren van Open Id kantoorlocatie werd organisatie in Xelion (INC-019676).
  • Opgelost: Importeren van werk telefoonnummers werd niet gedaan als er geen ‘x’ (Microsoft extension separator) in stond (INC-019656).
 • Smartphone verbeteringen:
  • Verbeteringen van het wallboard wanneer het gebeld wordt doormiddel van een smartphone.
  • De standaard belstrategie kan onder beheer->server instellingen en trunks->gesprekken worden ingesteld. Dit is de standaard bel strategie voor nieuw aangemelde toestellen.
  • Optie “negeer app belbevestiging” wordt niet gebruikt wanneer SIP-bellen aan staat (INC-019366).
  • Opgelost: Afzender nummer werd niet goed getoond wanneer er met een getwinde smartphone werd uitgebeld via call through.
  • Opgelost: Interne gesprekken met een smartphone werden geregistreerd als extern (INC-018667).
  • Opgelost: Smartphone aanmaken bij aanmaken user en bij registreren van device via de API zorgden voor verschillende situaties (optie “wacht op belbevestiging” bleef bijvoorbeeld uit staan) (INC-019742).
  • Opgelost: Optie blokkeer inkomende gesprekken wanneer specifiek toestel in gesprek is werkte niet voor smartphones (INC-019198).
 • SMS berichten die niet verzonden kunnen worden kunnen vanuit de beheerder gemarkeerd worden als “mislukt”.
 • SMS berichten mogen standaard maar 160 karakters lang zijn.
 • Onder beheer -> Zoho kan een Zoho naar Xelion adresboek import worden ingericht waarmee het Zoho adresboek geïmporteerd kan worden in Xelion en deze wordt bijgewerkt indien er iets veranderd in Xelion. Hierbij wordt gekeken naar de Zoho Accounts en Contacts. Neem contact op met Xelion voor meer informatie.
 • Laatste gebruiksdatum wordt geregistreerd bij de telefoonnummers van een Xelion adresboek item. Dit kan door apps worden gebruikt om het laatst gebruikte telefoonnummer als standaard nummer te selecteren.
 • Bij het invoeren van een skill nummer bij skill based routing moet het skill nummer altijd groter zijn dan 0.
 • Het onderwerp van een gespreksverslag bestaat voortaan uit de eerste zin van een gespreksverslag en niet alleen uit de eerste 5 woorden (INC-019692).
 • Doorverbonden van en doorverbonden naar is toegevoegd aan het gespreksverslag. Hiermee kan worden gemeten waar naartoe of waarvandaan een gesprek is doorverbonden.
 • Onder beheer -> aansluiting kan bij een aansluiting worden ingesteld om interne gesprekken niet op te nemen. Deze optie werkt alleen wanneer opnames globaal aanstaan of voor de specifieke aansluiting aanstaan en zorgt ervoor dat de interne gesprekken nooit worden opgenomen (FEA-004959).
 • Aantal performance verbeteringen zijn doorgevoerd bij het ophangen van een gesprek.
 • Bij het aanmaken van personen wordt de taal ingesteld op de standaardtaal van de tenant (INC-019728).
 • Wanneer een toestel wordt toegevoegd aan een aansluiting wordt de bijbehorende user ook toegevoegd aan de zichtbaarheid gesprekken van de aansluiting.
 • Wanneer een tenant is gestopt en een backup wordt terug gezet worden de licentie gebruikers aantallen teruggezet naar 0.
 • Voicemail duur wordt opgeslagen in de gespreksverslagen.
 • De Xelion softphone en de Windows App gebruikt aan de client kant niet meer poort 5060, maar een willekeurige poort voor SIP. Hierdoor geeft de softphone geen firewall waarschuwing meer bij het opstarten. De server blijft wel poort 5060 gebruiken.
 • Opgelost: Wanneer er een gesprek binnen komt van een niet geconfigureerde trunk, wordt de ingesteld Xelion taal gebruikt in plaats van Engels. Deze configuratie wordt ook gebruikt voor wel geconfigureerde trunks ((INC-019338).
 • Opgelost: Wanneer een gebruikersnaam alleen uit cijfers bestond werd er een onbruikbaar SIP-account aangemaakt, waardoor deze user niet kon bellen.
 • Opgelost: Wanneer een gesprek in de wachtrij staat en er vanuit het wachtrij-keuzemenu voor gekozen wordt om een voicemail achter te laten, werd de voicemail niet geactiveerd (INC-019585).
 • Opgelost: Hotdesking werkt de presentielijst direct bij (INC-018903).
 • Opgelost: Onterechte gemist gesprek meldingen op de Windows App.
 • Opgelost: Wanneer er een blind transfer wordt gedaan van een inkomend gesprek wordt het originele nummer doorgegeven.

  • Related Articles

  • Xelion 7 Release Notes update 4 patch 3

   Xelion 7 update 4 patch 3 (2021-04-19) Deze update kan worden toegepast op alle Xelion 7 systemen (met of zonder patches) en wordt geïnstalleerd via het automatische update proces. Tijdens de update wordt de verbinding met de softphone tijdelijk ...
  • Wachtwoord Xelion wijzigen

   Wachtwoord Xelion wijzigen Wil je het wachtwoord wijzigen van je Xelion account? Dan kan dat zelf gedaan worden via Xelion op de computer in de java versie van Xelion. In de versies voor Android telefoons en Apple (iPhone en Mac) en de Windows 10 app ...
  • Wachtwoord Xelion aanpassen

   Wil je het wachtwoord wijzigen van je Xelion account? Dan kan dat zelf gedaan worden via Xelion op de computer in de java versie van Xelion. In de versies voor Android telefoons en Apple (iPhone en Mac) en de Windows 10 app is het helaas niet ...
  • Met welke versies van Salesforce kan Xelion synchroniseren

   Xelion heeft de Webservices API van Salesforce nodig, en alleen de Enterprise en Unlimited versies beschikken over deze API.  Met deze 2 versies kan Xelion synchroniseren.
  • Audiobestanden voor uw (Xelion) telefooncentrale

   Als u zelf audiobestanden wilt aanleveren voor het gebruik in uw (Xelion) telefooncentrale moeten deze audiobestanden voldoen aan de volgende eisen: ​ Audio formaat .WAV  (MONO) Samplerate 44.100 Hz  Bitdiepte 16 bits  Peak level -8 DB  Bewerking  ...